Archetypon Slideshow Classic


Stacks Image 1400
Naast deze wijkgerichte activiteiten werkte de fanfare ook aan haar muzikale kwaliteit door deelnames aan LBM Bondsconcoursen, zoals in oktober 1999 in Venlo en in 2005 tijdens het WMC in Kerkrade, waar een eerste prijs werd behaald in de afdeling uitmuntendheid. Verder geeft de fanfare regelmatig concerten in de regio samen met bevriende zusterverenigingen.
Ook binnen de eigen vereniging wordt op allerlei wijze gewerkt aan verhoging van de muzikale kwaliteit. Naast de wekelijkse repetities is er bijv. jaarlijks een erg geslaagd solistenconcours, waarbij leden van de vereniging hun muzikale kunnen tonen en laten beoordelen door een deskundige jury.
Alt image
Stacks Image 1326
Fanfare St. Caecilia Nieuw-Einde werd op 30 april 1937 opgericht te Versiliënbosch, met de bedoeling kerkelijke en wereldlijke plechtigheden in het toenmalige rectoraat Nieuw-Einde muzikaal op te luisteren. De vereniging bestond in 2012 75 jaar en heeft in die lange periode een status en reputatie opgebouwd die in de gemeenschap van Nieuw Einde niet meer weg te denken is.
De oorspronkelijke doelstelling staat ook nu nog hoog in het vaandel van Fanfare St. Caecilia. Te denken valt onder meer aan het opluisteren van E.H. Communie, Sacramentsprocessie, Kerstconcert, straatmarkten en braderieën in de wijk, Carnavalsoptocht, Parochietreffen, St. Nicolaasintocht en niet te vergeten het brengen van serenades aan mensen uit de gemeenschap die iets speciaals te vieren hebben.
Stacks Image 1342
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
- Sjef Bendermacher - voorzitter
- Ronald Kooi - secretaris
- Jan-Willem Souren - penningmeester
- Nolly Jochems
- Louis Mertens
- Piet Jochems
- Marco Stienen
- Jo Klerks
Het bestuur van Fanfare St. Caecilia Nieuw-Einde bestaat zowel uit spelende leden als niet-spelende leden. M.a.w. iedereen die betrokken is bij de vereniging, of hij/zij nou muzikant is of niet, kan gekozen worden in het bestuur. Dat gekozen worden gebeurt volgens een rooster van periodiek aftreden elk jaar in de Jaarvergadering. Bestuursleden hebben normaliter zitting voor drie jaar en zij kunnen zich na de periode van drie jaar herkiesbaar stellen.

Error : You must not have any spaces in your Teleport Key
[teleINFO]

secretariaat
Ronald Kooi
Prins Constantijnhof 1
6433 JP Hoensbroek
mailF