Garderezjiment d’r Kuëb va Heële

Sinds 1 april 2003 is de gemeente Heerlen een vereniging rijker: het "Garderezjiment d’r Kuëb va Heële". Zoals ook steden als Aken, Maastricht, Vaals en Kerkrade garderezjimenten kennen, was een aantal enthousiaste Heerlenaren destijds van mening dat een dergelijke vereniging in Heerlen evenmin mocht ontbreken. Ook de gemeente Heerlen was van aanvang aan zeer enthousiast en ondersteunde dit initiatief van harte. Zo verleende de gemeente Heerlen ons toestemming tot het dragen van de Heerlense adelaar op de sjako’s (mutsen).

Reeds op 22  januari 2004 kon het Garderezjiment zich aan de Heerlense bevolking presenteren en werd het Garderezjiment officieel door de burgemeester van Heerlen geïnstalleerd waarbij ons de gemeentevlag werd aangeboden: de Stadsgarde van Heerlen was een feit.

De vereniging treedt in de voetsporen van één van Heerlens bekendste zonen: “d’r Kuëb va Heële” en draagt dan ook met trots de naam: Garderezjiment d’r Kuëb va Heële. De aankleding van het Garderezjiment is dan ook een zo getrouw mogelijke kopie van het uniform van het regiment waarin d’r Kuëb heeft gediend, maar dan in de kleuren van Heerlen: blauw - geel. Het doel van het "Garderezjiment d"r Kuëb va Heële" is het behoud van het cultureel erfgoed van Heerlen. Zij tracht dit doel o.m. te bereiken door op ludieke wijze deel te nemen aan culturele activiteiten en door promotie van Heerlen zowel binnen als buiten de regio. Ook wordt acte de présence te geven bij grote evenementen zoals bijvoorbeeld een Taptoe.

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is opgericht bij notariële acte en statutair gevestigd te Heerlen. Het Garderezjiment telt op dit moment 14 leden – volledig geüniformeerd, met bijbehorend sabel en musket - en heeft haar kazerne bij Café d’r Klinge aan het Pancratiusplein te Heerlen.  De aanvankelijke ledenstop is inmiddels opgeheven en wanneer u geïnteresseerd bent in onze vereniging neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op of kom naar een der activiteiten om kennis met ons maken.

welkom in Heerlen

Het Garderezjiment slaat per 2018 een nieuwe koers in: minder carnaval en meer re-enactment. Met plezier hebben alle gardisten in de voorbij jaren acte de présence gegeven bij allerlei carnavalleske gebeurtenissen, zoals optochten, optredens en huldigingen. Daarnaast was en blijft het Garderezjiment een volwaardig lid van en deelnemer aan het jaarlijkse Euregionale Gardetreffen, waarbij een 14-tal gardes uit België, Duitsland en Nederland elkaar ontmoeten en samenwerken.
Maar vanaf nu gaat de nadruk meer liggen op het naspelen van historische gebeurtenissen en voor wat het Garderezjiment betreft natuurlijk de historie uit de Napoleontische periode.
5 en 6 oktober 2019 nam het Garderezjiment d'r Kuëb va Heële deel aan de Winter Vestingdagen in Willemstad. BN De Stem maakte een leuk filmpje over de kinderen die konden meedoen om hun marcheerdiploma te halen.
Stacks Image 377
 Drop Images Here 

Stacks Image 172
Stacks Image 154
Stacks Image 170
Stacks Image 156
Stacks Image 158
Stacks Image 152
Stacks Image 160
Stacks Image 162
Stacks Image 164
Stacks Image 166
Stacks Image 168
Stacks Image 174
Stacks Image 176
Stacks Image 178
Stacks Image 180
Stacks Image 182
Stacks Image 184
Stacks Image 186
Stacks Image 188
Stacks Image 190
Stacks Image 192
Stacks Image 194
Stacks Image 196
Stacks Image 198
Stacks Image 200
Stacks Image 265
Stacks Image 204
Stacks Image 207
Stacks Image 263
Stacks Image 202
Stacks Image 267


Het Garderezjiment wordt financieel gesteund door:
Stacks Image p4_n85364
Stacks Image p4_n85346
Stacks Image p4_n85358
Garderezjiment d’r Kuëb va Heële
Kommert 79
6419 GB Heerlen
mailGR

volg het Garderezjiment op Facebook
Stacks Image p2_n51391